Начало » Новини » Първи информационен бюлетин по Проект ANOTHER WAY по програма Еразъм
Another Way

Първи информационен бюлетин по Проект ANOTHER WAY по програма Еразъм

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики - Cooperation for innovation and the exchange of good practices – KA205 – Стратегическо партньорство за младежи – финансирано от Европейската комисия/Strategic Partnerships for youth – funded by the European Commission № 2019-2-IT 03-KA205 – 016466

Автор: РИМ Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Това е първият бюлетин, посветен на проект №2019–IT03–KA205–016466 “Another way”, финансиран по програма Еразъм +. Проектът се осъществява от Средиземноморска асоциация за местно развитие (Бари, Италия) в партньорство с Регионален исторически музей – Добрич (Добрич, България), Асоциация “Las Ninas del Tul” (Гранада, Испания), Културна асоциация “Acpelia” (Писури, Кипър) и Италиански тифлотехнически център (Лече, Италия). Щастливи сме да споделим с Вас какво успяхме да научим и постигнем по време на първата фаза на проекта.

Малко повече от половин година измина от представянето на проект “Anotherway” („По друг начин”) пред обществеността във всяка страна. От края на миналата година участници от Италия, България, Испания и Кипър си сътрудничат за създаването и реализирането на маршрути, структурирани по метода “Another way”. Идеята е този метод да подпомогне незрящите при структурирането на сетивен път, като се използват всички сетива, освен зрението. Чрез допир, слух, вкус заобикалящата действителност се преразказва един вид чрез метафори и прилики и по този начин се улеснява възприемането на действителността. На този принцип се изграждат мултисензорни туристически маршрути за хора със зрителни увреждания, но също така достъпни и за зрящите.

Въпреки предизвикателствата, които постави пред нас коронавируса COVID-19, успешно завършихме първата стъпка от дейностите – тренировъчния модул „Друг начин – нов подход“. Над 40 участника с различни умения и квалификация бяха включени в обучителния процес, целящ да постави теоретичните основи при създаването на “Anotherway” маршрут.

В Италия, Испания, Кипър и България 4 екипа работиха упорито, за да усвоят инструментите за реализирането и практическото тестване на 3 маршрута по метода “Anotherway” в следващите месеци. Всяка работна група проучи детайлно своята територия, култура и идентичност, очерта специфичните характеристики и елементи, включи в работата си различни аромати, звуци, материали, храни. Всеки елемент се превърна в част от историята – история, изградена от сетивата.

Предлагаме на Вашето внимание части от задачите, реализирани по време на обучението от българската група (PDF формат):

Sculpture

Architecture

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам