Начало » Профил на купувача » Обществена поръчка: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ – 2019 – ПРЕКРАТЕНА

Обществена поръчка: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ – 2019 – ПРЕКРАТЕНА

Автор: РИМ Добрич

Обществена поръчка с предмет: „Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Регионален исторически музей- Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:30 часа на 28.11.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 29.11.2019 г. от 10:30 часа в административната сграда на РИМ- Добрич, ет. 1, Директорска стая, в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич, ул. „ Д-р Константин Стоилов“ № 18 . Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Електронни документи, публикувани на 18.11.2019 г.:

  1. Обява
  2. Документация
  3. Проект на договор
  4. Техническа спецификация
  5. Приложение №3/ Образци
  6. Visual Identity Manual

 

Съобщение за прекратяване на възлагането/21.11.2019 г.

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам