Начало » Профил на купувача » Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ – 2019

Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ – 2019

Автор: РИМ Добрич

Обществена поръчка с предмет: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Регионален исторически музей- Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:30 часа на 12.12.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 13.12.2019 г. от 09:30 часа в административната сграда на РИМ- Добрич, ет. 1, Директорска стая, в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич, ул. „ Д-р Константин Стоилов“ № 18. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

 

Електронни документи, публикувани на 02.12.2019 г.:

  1. Обява
  2. Документация
  3. Проект на договор
  4. Техническа спецификация
  5. Приложение №3 – Образци
  6. Visual Identity Manual

Разяснения по условията на обществената поръчка с предмет: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –България”

Разяснения – 6.12.2019 г.: 

otgovor 1.PDF

otgovor 2.PDF

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ /23.12.2019

 

 ДОГОВОР

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР

 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № ФС – 12-29/14.01.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗОНА АРТ ПРИНТ

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам