Начало » Профил на купувача » Изготвяне на рекламен промоционален филм по проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята“ – 2018 – ПРЕКРАТЕНА

Изготвяне на рекламен промоционален филм по проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята“ – 2018 – ПРЕКРАТЕНА

Автор: РИМ Добрич

Регионален исторически музей гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 18:00 часа на 27.08.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на рекламен промоционален филм по проект 15.2.1.123 „Трансграничен съюз в сянката на историята“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 20.08.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 28.08.2018г. от 10:00 часа в сградата на Регионален исторически музей АЕМО „Стария Добрич”, кабинет на Директора, на адрес гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 18. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Документи за обществена поръчка, линкове за изтегляне:

Обява филм.pdf /публикувано на 20.08.2018 г./

Приложения към обявата за събиране на оферти /публикувано на 20.08.2018 г.

  1. Приложение № 1 – Техническа спецификация.pdf
  2. Приложение № 2 – Допълнителна информация.pdf
  3. Приложение № 3 – Образци на документи и указания за подготовката им.PDF
  4. Приложение № 4 – Проект на договор.pdf

          Разяснение № РД-03-321 от 23.08.2018 г.

 

ПРОТОКОЛ от заседание на комисията за раглеждане и оценка на получените оферти protokol_film.pdf

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО – message

 

 

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам