Начало » Отдели » Природа » Каньон „Суха река“
Каньон Суха река

Каньон „Суха река“

В каньона са установени повече от 460 вида растения и 118 вида птици. Включен е в списъка на орнитологично важните места в света

Автор: РИМ Добрич

Един от съществените приноси в работата на отдел Природа към РИМ – Добрич е изучаването на долината на Суха река. Тя води началото си от Франгенското и Добруджанското плато, и Новопазарските възвишения. Долината е врязана в сарматските варовици на добруджанската плоча. На места тя представлява каньон с височина 40-50 м и широчина между 100 и 200 м. Общата й дължина до границата с Република Румъния е 120 км.

В древността Суха река е била най-големият източник на сладка вода във вътрешноконтиненталната част на Южна Добруджа. И до днес долината й е единственият запазен в тези земи резервоар от дива природа, концентрирал в себе си голямо разнообразие от видове. Досега тук са установени повече от 460 вида растения. 16 от тях са включени в Червената книга на България.

В долината е убежище и на голям брой застрашени представители на животинския свят, като най-голямо е разнообразието на птиците – 118 вида. В каньона Суха река се срещат червен ангъч, египетски лешояд, малък креслив орел, бухал, белоопашат мишелов и други, което е причина той да бъде включен в списъка на орнитологично важните места в света.

Каньонът Суха река и околностите му са не само впечатляваща природна забележителност. Това място е богато на археологически находища (селища, крепости и скални обители), на различни етно-религиозни и етнографски общности. В този смисъл долината на Суха река притежава не само голям научен и музеен потенциал, но и възможности за развитие на алтернативен туризъм.

 

 

Как се стига до каньон Суха река?

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам