Начало » Екип » Д-р Кремена Иванова Митева

Д-р Кремена Иванова Митева

Автор: РИМ Добрич
Д-р Кремена Митева - РИМ Добрич

Д-р Кремена Митева – главен уредник на отдел „Литература и изкуства“

Д-р Кремена Иванова Митева (1966 г.) – главен уредник 
Завършва българска филология в ШУ „Еп. Константин Преславски” през 1990 г. и специализация по стара българска литература. През 1990 г. печели конкурс за редовен асистент по Антична и западноевропейска литература в ШУ “Еп. Константин Преславски”, където работи до 1992 г. Напуска по собствено желание. След спечелен конкурс започва работа в Дом-паметник „Й. Йовков“ като главен уредник на 8 март 1993 г. От 1997 г. до 2001 г. е хоноруван асистент по Антична и западноевропейска литература на изнесеното в гр. Добрич обучение на Шуменския университет. Член е на Съюза на учените в България (Клон Добрич) от 2002 г. През 2005 г. защитава докторска дисертация по българска литература на тема: „Повестта „Жетварят” на Йордан Йовков – текстология и междутекстовост”. Автор на книгите „Повестта „Жетварят” на Йордан Йовков. Литературни и културни диалози“ (Велико Търново: Фабер, 2009 г.) и „Йордан Йовков – щрихи към неговото творчество“ (Добрич: Фолиарт, 2015 г.). Съставител (съвместно със Сия Атанасова) на двутомника „Йордан Йовков (1880 – 1937). Летопис за неговия живот и творчество“ (Велико Търново: Фабер, 2013, 2014 г.); „Йовковите архиви разказват“ (съвместно с Калинка Анчова, Бистра Маркова и Йорданка Славова); Велико Търново: Фабер, 2017 г.); „Българската памет за Йордан Йовков“ (съвместно с Йорданка Славова; Велико Търново: Фабер, 2018 г.) и др. Автор на научни и научнопопулярни статии; съставител, редактор и рецензент на различни издания. Научните ѝ интереси са в областта на литературната история, текстологията и междутекстовостта.

Тел.: +359 554 311 492

Публикации на Кремена Митева

 

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам