Начало » Отдели » Нова и най-нова история » Текнали са девет чешми

Текнали са девет чешми

Автор: РИМ Добрич

СВЕЩ. ПАВЕЛ /ПАСКАЛ/ АТАНАСОВ 

Народен учетел, свещеник, изследвач на историята, бита и духовната култура на добруджанци…

Роден в с. Ези бей /дн. Паскалево/, Добричко и работил на духовното поприще като учител, свещеник и читалищен деятел . Художник и творец, той рисува картини и създава сам народни песни. Учителства в продължение на 14 години в добруджанските села Крушари, Паскалево, Сенокос, Свобода и още през 1891 г. събира и изпраща в Министерството на народната просвета стари песни, баяния и обичаи, които са отпечатани в СБНУ. 41 години, като свещеник в енорията на родното си село, той просвещава селяните и гради у тях морално-етични норми. Съселяните му го тачат не само като духовник, но и като прогресивен човек, който прилага нови модерни методи в земеделието и скотовъдството. Свещеник Павел Атанасов записва и предава 666 народни песни, като изпява мелодиите на 540 от тях и изиграва стъпките на хората. Той записал още много поговорки, турски и гагаузки народни песни и детски игри. Неговите спомени са ценен принос за историята на Добруджа, защото разкриват съдбата, материалния и духовен бит и психологията на нейното население през 19 и първата половина на 20 в. 

Книгата може да прочетете или изтеглите от тук: Текнали са девет чешми от Павел Атанасов

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам