Начало » Новини » Тестване на маршрути по метода “ANOTHER WAY”

Тестване на маршрути по метода “ANOTHER WAY”

Автор: РИМ Добрич

Като част от дейностите по проект Another way, българската група участници създаде три мултисензорни туристически маршрута. Методът Another way се стреми да достигне красотата във всички нейни форми и вариации, да предаде описанието и посланието на заобикалящата среда, като активира всички сетива, освен зрението. Маршрутите и методът са разработени специално за слепи хора и за хора с нарушено зрение, но могат да бъдат използвани от всеки, който се съгласи да извърви маршрута с превръзка на очите.

Трите маршрута, създадени от българската група, са посветени на театъра, на занаятите в Добруджа и на хляба като символ на живота. В тестването на маршрутите в три последователни дни в средата на месец ноември 2021 г. взеха участие ученици от ПГ по туризъм „П. К. Яворов” – град Добрич с преподавател по история г-жа Илияна Стратиева и хора със зрителни увреждания.

Първият маршрут последява символично развитието на театъра в града и връзката актриса – сцена – драматург. Трасето започва от къща-музей „Адриана Будевска”, минава покрай Драматичния театър и завършва при дом-паметник „Йордан Йовков”. Включени са и няколко сценични пространства с различни параметри, даващи възможност на участващите в маршрута да проявят артистичните си способности.

Вторият маршрут е по-компактен от гледна точка на времето и мястото, където ни пренася – Добрич в края на XIX в. Този маршрут е много колоритен, защото ни запознава с цялото многообразие на добруджанските занаяти, надничайки из разботилничките на майсторите в АЕМО „Стария Добрич”.

Третият маршрут поставя в центъра си символът на Добруджа – хляба. При разработването му е приложен доста нетрадиционен подход, който обръща внимание на основните моменти при създаването на хляба, на техните материални проявления в заобикалящата ни съвременна, градска среда, които нерядко не забелязваме и на техния скрит символизъм. Сред моментите, върху които се спира този трети маршрут са питосите в двора на „Стария Добрич”, които всъщност са съдове за съхранение на зърно в древността, картините в зала „Златото на Добруджа” в Художествената галерия, обредните хлябове в Етнографска къща.

 

В прикачените файлове можете да научите повече детайли относно маршрутите:

Добруджанските занаяти

 

Tеатърът в Добрич

Хлябът – култ към слънцето и живота

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам