Начало » Новини » Проект “ANOTHER WAY” по Програма ЕРАЗЪМ+

Проект “ANOTHER WAY” по Програма ЕРАЗЪМ+

Автор: РИМ Добрич

Проект № 2019-2-IT 03-KA205-016466 “Another way” е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и е насочен към незрящи хора и хора със зрителни увреждания. Основната му цел е да подобри и улесни достъпа до културното наследство в цялото му разнообразие и във всички негови форми по нов, по друг, по различен начин. Това отчасти подсказва и самото име на проекта – в превод на български език „По друг начин”.

В проекта участват общо 5 партньорски организации от 4 държави: Средиземноморска асоциация за местно развитие (Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale), Бари, Италия – водещ партньор; асоциация Las Niñas del Tul, Гранада, Испания; културна асоциация Acpelia, Писури, Кипър; Италиански тифлотехнически център, Лече, Италия; Регионален исторически музей, Добрич, България.

Общият бюджет на проекта е 149 414 евро. Първоначално предвидената продължителност беше 24 месеца (от септември 2019 до август 2021 г.). В последствие, поради COVID-19 пандемията, срокът за изпълнение на дейностите беше удължен с девет месеца. Предвижда се проектът да приключи към месец май 2022 г.

Основните дейности са фокусирани в три направления: обучение по метода „Another way”; създаване на няколко туристически маршрута и изготвяне на наръчник.

В началото на проекта чрез специална селекция бяха избрани 10 участника, имащи интереси и опит в туристическата и културната сфера. Те преминаха дистанционен обучителен курс, за да се запознаят в детайли със същността и спецификата на метода „Another way”. Този метод е създаден от италианския психолог Франческо Пиколо след запознанството му със сляп художник. В основата на метода стои дидактически подход, целящ да помогне на хората с увредено зрение при възприемане на заобикалящата действителност. Тази действителност се „разказва” чрез допир, вкус и слух. Акцентира се върху използването на всички сетива, освен зрението, и при възможност се предава информация чрез активирането на различни сензорни канали – слухови, обонятелни, вкусови, тактилни. Подходящо е използването на всичко, което може допълнително да „разкаже” – различни храни, напитки, аромати, музикални произведения, макети, асоциации, прилики, метафори, сравнения… Методът е начин да се предаде действителността на хора с нарушено зрение, но може да бъде използван и от зрящи, ако поставят превръзка на очите си, например.

Втората част от обучението е с практическа насоченост. Тя се осъществи под формата на краткосрочно Транснационално обучение, което се проведе в рамките на 4 дни (30 август – 2 септември 2021 г.) в град Алецио, Италия. По време на обучението участниците приложиха метода на практика и обмениха опит и идеи за създаването на туристически маршрути по метода „Another way”.

Общо от всички страни-участници ще бъдат създадени 12 маршрута. Българската група разработи 3 от тях, ситуирани в Добрич и осветени на театъра, на занаятите в Добруджа и на хляба като символ на живота. В тестването на маршрутите в три последователни дни през месец ноември 2021 г. взеха участие ученици от ПГ по туризъм „П. К. Яворов” – град Добрич и хора със зрителни увреждания.

Последното, трето направление от дейностите по проекта предвижда всички 12 маршрута да бъдат обединени в наръчник, преведен на езиците на държавите-участнички. Той ще включва методическа част, посветена на същността на метода „Another way” и описанието на самите маршрути. Наръчникът ще бъде достъпен в електронен вариант на страниците на партньорските организации и като аудиофайл.

В заключителната фаза на проекта ще бъде организирано събитие за разпространение на резултатите, на което обществеността ще бъде информирана за постигнатото до момента. Предвижда се и изработването на още един маршрут, който да бъде изпробван от жителите и гостите на град Добрич, присъстващи на събитието.

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам