Начало » Екип » Лена Христова Кирилова

Лена Христова Кирилова

главен уредник в отдел „Етнография” при РИМ – Добрич

Автор: РИМ Добрич
Лена Кирилова - РИМ Добрич

Лена Кирилова – главен уредник на отдел „Етнография“

Завършва Езикова гимназия с преподаване на немски и английски език „Гео Милев” в град Добрич. През 1986 г. се дипломира в СУ „Климент Охридски” като магистър с първа специалност история, втора специалност немски език и специализация етнография. Дипломната ѝ работа е на тема „Добруджа като център на миграционни движения през Възраждането”.

След завършване на висшето си образование започва работа като преподавател по история. След проведен конкурс през 1988 г. е назначена като научен сътрудник в отдел „Етнография” в Дирекция „КИН” – гр. Добрич. През 1990 – 1992 г. работи в НИМ – гр. София. От 1992 г. до 2000 г. е главен уредник в Етнографски комплекс „Старият Добрич”, като в периода 1993 – 1995 г. изпълнява длъжността директор. През 2000 г. е назначена за главен уредник в отдел „Етнография” при РИМ – Добрич, където работи и досега.

Познава отлично традиционната материална и духовна култура на Добруджа. Изследванията ѝ са свързани с миграционните процеси и отражението им върху етнокултурния облик на населението в региона, с проучване на традиционната празнично-обредна система на различните етнографски групи, на основните закономерности в историческото развитие на народната култура и спецификата на тяхното проявление в Добруджа.

Автор на научни и научнопопулярни статии. Владее немски, английски и руски език. Вписана в Регистър на експертите по чл. 96, ал.4 от ЗКН – област „ Колекции от етнографски интерес“.

Тел.: +359 884 311 495

Публикации на Лена Христова Кирилова

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам