Начало » Обекти » Регионален исторически музей Добрич и Архитектурно-етнографски музей на открито „Старият Добрич“
РИМ Добрич

Регионален исторически музей Добрич и Архитектурно-етнографски музей на открито „Старият Добрич“

Автор: РИМ Добрич

Изграден в центъра на съвременния град, на мястото на някогашните Одун и Ун пазар, вече повече от 40 години „Старият Добрич” представя, съхранява и развива традиционните добруджански занаяти от края на ХІХ и първата половина на ХХ в. и пази спомена за стопанското минало, бита и архитектурата на някогашния Добрич. Във възстановената стара градска чаршия по стара, ръчна технология и с оригинален инструментариум потомствени майстори възвръщат към нов живот образци на народната култура и продължават многовековната занаятчийска традиция. В повече от 20 работилници се изработват традиционни изделия на грънчарството, ковачеството, ножарството, кожарството, везбарството, тъкачеството, зографството, бъчварството, дърворезбарството, златарството и др. На територията на комплекса са разположени хан, гостилница, кръчма, кафене, които предлагат традиционни български ястия и възможност за отмора и развлечение. А възстановената стара часовникова кула, строена през ХVІІІ в. – символ на някогашния български възрожденски град, днес отмерва времето на миналото, възродено от любовта на добруджанеца.

В изложбената зала на комплекса е изградена постоянната експозиция „Археология на Добруджа“ и е създаден Учебен музей, който представлява частична възстановка на възрожденско училище от ХІХ в. В него се провеждат образователни програми, насочени към различини целеви групи – ученици, младежи и студенти; български и чуждестранни туристи.

Изложбата „Археология на Добруджа“ представя за първи път световноизвестния археологически комплекс – селищната могила Големия остров и свързаните с нея некрополи на западния бряг на Дуранкулашкото езеро. В този комплекс са разкрити девет строителни хоризонта от новокаменната, каменно-медната, бронзовата епоха, античността и ранното средновековие с обща хронология от 5 250 г. пр. Хр. до ІХ–Х в. сл. Хр. С това Дуранкулак се приема за еталонен за Добруджа и Долния Дунав археологически обект, който не без основание се номинира като „Добруджанската Троя“. Сред научните среди Дуранкулак е популярен и с най-старата каменна архитектура в Континентална Европа, с най-големият и напълно проучен в света праисторически некропол от неолита и енеолита и с единственото в България изследвано върху цялата му площ прабългарско селище с некропол от ІХ–Х в.
В експозицията могат да се видят и археологически комплекси от Античността и Средновековието. Представени са находки от най-големия в Европа раннобългарски керамичен производствен център, открит край село Топола; некрополите край селата Хитово и Черна; богатия къснономадския некропол край село Одърци; средновековната столица на нос Калиакра и др. Експозицията завършва с най-голямата в България колекция от късносредновековно въоръжение и снаряжение.

3D обиколка на Регионален исторически музей Добрич“

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам