Айля Исмаил


Ailia IsmailФондовик в Регионален исторически музей – Добрич, отдел „Археология".

 

  Завършва специалност Екология и опазване на околната среда в ШУ „Епископ Константин Преславски“ през 2006 г. През 2006 г. постъпи на работа в РИМ – Добрич като екскурзовод в отдел „Природа“. През 2007 г. е преназначена като информатор в РИМ – Добрич, а от 2009 г. отговаря за фонда на отдел „Археология“.
 Съхранява и обработва музейните фондове – по праисторя, антична и средновековна култура. Посреща, обслужва и изнася беседи на посетителската аудитория в музейната експозиция „Архелогия на Добруджа“. Научните ѝ интереси са в областта на екологията.

Публикации:
Археологическият комплекс „Дуранкулашко езеро" – природа, екология и открития.