Списък загинали

te   

Регионален исторически музей - гр. Добрич публикува списък на загиналите в Добричката епопея.

Имената са издирени от Радослав Симеонов във фондовете на ДВИА - В. Търново. Умоляваме всички, които открият свои родственици в този списък да се свържат с нас или пък при възможност да ни предоставят още данни, снимки или документи за своите родственици. Една малка част от тях са погребани в единични гробове във Военното гробище-музей, а повечето са в братски гробове, които са по местата на полесраженията или във Военното гробище. Повече данни за своите родственици могат да намерят и в издадения през миналата година поименен регистър на загиналите на Добруджанския фронт, под заглавие "Те загинаха за Добруджа" с автори Петър Бойчев и Радослав Симеонов.

Списък на загиналите: imenazaginalidobrich.pdf