Извори за историята и географията на нашите градове и села

 

 

 

 

      1 

Васил Миков е археолог и историк, уредник на Народния музей. Роден е на 4 април 1891 г. в Ябланица. Учи в Брюксел и завършва история със специалност география в Софийския университет.

През 1922 г. постъпва на работа в Националния археологически музей. Научните му интереси са насочени в областта на археологията и праисторията, а също и на етнографията, топонимията и историческата география.

За изясняване миналото на селищата при антропогеографските си проучвания издава и най-пълната за времето си библиография за историята и географията на българските градове и села (1935).

 

Книгата може да прочетете или изтеглите от тук:  В. Миков -"Извори за историята и географията на нашите градове и села"