ЦВЕТОЛИН НЕДКОВ ЗАЩИТИ ДОКТОРСКАТА СИ ДИСЕРТАЦИЯ

 

  Цветолин Недков – главен асистент в Регионален исторически музей – Добрич получи образователната и научна степен „доктор по история". Темата на дисертацията е „Стопанския живот на градовете в Южна Добруджа (1878 – 1918)". Защитата бе на 30 септември 2013 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.