РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО АВТЕНТИЧНИ ДАННИ И АДАПТАЦИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА КЪЩА МУЗЕЙ "АДРИАНА БУДЕВСКА"

 

 

 

Регионален исторически музей - Добрич с подкрепата на Министерството на културата и Община град Добрич започна дейностите по проекта "Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща музей "Адриана Будевска". Работата по проекта стартира в края на 2015 г. и премина през следните етапи:

1. Проектиране на реконструкцията - от арх. Анна Енчева.

2. Съгласуване на проекта с Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Участие на Регионален исторически музей - Добрич в сесия на Министерството на културата за финансиране на обекти недвижима културна ценност.

4. В надпревара с много обекти от цяла България одобрение на проекта на Регионален исторически музей - Добрич за финансиране от Министерството на културата.

5. Сключване на договор с Министерството на културата.

6. Съгласувателни процедури с около 10 инстанции.

7. Получаване на разрешително за строеж.

8. Обявяване на обществена поръчка.

9. Сключване на договор с изпълнителя.

 

След тази нелека процедуа на 31 юли 2019 г. музеят сключи договор с "Реставрация" ЕАД, след което започна работата по одобрения и съгласуван проект.

 

Да припомним, че артистката Адриана Будевска е родена в Добрич през 1878 г. В началото на 1970-те години нейната родна къща, изградена от кирпич и плетени пръти, е в тежко състояние. Затова е съборена и изградена наново за музеен обект за стогодишнината от рождението на артистката - през 1978 г. През последните години състоянието на къща музей "Адриана Будевска" силно се влоши в резултат на няколко земетресения и особено след наводнението през юни 2014 г. След обстойни огледи архитекти и строителни специалисти стигнаха до единодушния извод, че уврежданията по сградата са непоправими и засягат нейната конструкция. Затова в одобрения проект е предвидено репликата на родната къща на Будевска да бъде разрушена и къщата да бъде изградена наново по автентични данни.

 

На 14 август 2019 г. теренът за реализация на проекта е вече подготвен. До края на есента къщата ще бъде възстановена, а през следващата година ще бъде възстановена изцяло и експозицията в нея. В момента движимите културни ценности от предишната експозиция се реставрират в Ателието по реставрация и консервация на Регионален исторически музей - Добрич.

 

https://youtu.be/g-sSESYd3DU