РИМ - Добрич успешно стартира работата си по проект NETWORLD по програма "Дунав" 2014-2020

 

standard-logo-for-printing-NETWORLD-1

       
       

В началото на м. ноември 2015 година РИМ – Добрич подаде заявление за интерес по Програма за транснационално сътрудничество “Дунав“ 2014 - 2020 като партньор по проект NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES с акроним NETWORLD. Проектът е посветен на опазването и популяризирането на културното наследство от ПСВ и е насочен към един от обектите на Музея – Мемориален комплекс „Военно гробище“ като най-емблематичен и представящ събитията по време на „Добричката епопея“. В началото на м. май 2016г. след уведомление, за успешно преминат първи етап, екипът на РИМ- Добрич подаде и последвалите необходими документи, част от пълната апликационна форма по проекта – Декларации за национално съфинансиране и държавна помощ и Партньорско споразумение. Програмата покрива 85% (99 730. 50евро) от бюджета, а останалите 15% (17 599.50 евро) са предвидени под формата на национално съфинансиране. В началото на м. октомври РИМ – Добрич бе уведомен, че проектът е окончателно одобрен. Според официалните документи, предоставени ни от водещия партньор Soca Valley Development Centre от Словения, бюджетът предвиден за РИМ – Добрич е 117 330 евро. Времевата рамка на проекта обхваща период от 30 месеца (01.01.2017 -30.06.2019). Освен дейностите свързани с изучаването и социалната адаптация на наследство от ПСВ, проектът предвижда и възстановяване на надгробните кръстове във Военно гробище – музей, реиновиране на парковото пространство и алеята на знамената и “вечния огън“. Особено внимание проектът отделя и на популяризирането на информация свързана с личности и събития от този период сред младите хора, изработване на образователни и рекламни материали, създаване на игри, приложения и туристически маршрути в рамките на Дунавския регион.