МАЛКИ И ГОЛЕМИ СЕ ЗАБАВЛЯВАТ В МУЗЕЯ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 

 

Образователната програма „Лято в музея“ на Регионален историчеки музей – Добрич продължава. Деца от детски клуб "Приятели" посетиха Учебния музей/ Възрожденско училище и работиха с глина.

 

На фона на изобилието от глинени съдове от различни епохи участниците в програмата се запознават с глината, която е постоянна съставна част на почвите и често образува мощни пластове на огромно протежение.

 

Те научават, че глината е естествен минерал и притежава лечебни свойства, голяма пластичност, водонепропускливост и висока огнеупорност, разнообразие от цветове – най-често кафяви и сиви.

 

При разглеждането на експозицията „Археология на Добруджа“ децата нагледно се запознават със стари техники на добиване и използване на керамиката, както за изработване на трапезни, декоративни и ритуални съдове, така и в строителството и вътрешната уредба на жилищата още от късния неолит и енеолит.

 

Участниците в програмата се запознават с формата и украсата, както и с приложението на керамиката през различните периоди от време.

 

След теоретичната част следва практическата в Учебния музей, който е непълна възстановка на Възрожденско училище. Там всеки участник изработва съд с разнообразна форма, като добавя и украса по свой избор.

 

Много често най-интересните творения остават за попълване на музейната витрина.

 

Целта на тази програма е всеки участник да се запознае с историята на Добруджа и да се забавлява в музея.

 

 Програмата е адаптирана както за малките, така и за големите любители на история и приложно изкуство.

 

Елате да се забавлявате и Вие с нас!

 

deca_klub_priateli 1.jpgdeca_klub_priateli 2.jpgdeca_klub_priateli 3.jpgdeca_klub_priateli 4.jpgdeca_klub_priateli 5.jpgdeca_klub_priateli 6.jpgdeca_klub_priateli 7.jpgdeca_klub_priateli 8.jpgdeca_klub_priateli 9.jpgdeca_klub_priateli 10.jpgdneven_zentar 1.JPGdneven_zentar 2.JPGdneven_zentar 3.JPGdneven_zentar 4.JPGdneven_zentar 5.JPGdneven_zentar 6.JPGdneven_zentar 7.JPGdneven_zentar 8.JPGdneven_zentar 9.JPGdneven_zentar 10.JPGdneven_zentar 11.JPG