Музеят партнира на ХобиСклуб в проект

 

Регионален исторически музей – Добрич е един от партньорите по проект „ВЕЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО". За партньори по проекта са привлечени също Териториална организация на слепите от градовете Добрич и Шумен и ТО на сляпо-глухите от Добрич.

 

Проектът е на Сдружение с нестопанска цел „ХобиСклуб", гр. Добрич, финансиран от Община град Добрич. Общата му стойност е 1310 лв. Общинското финансиране е в размер на 860 лв. Договорът бе подписан на 20 юни 2016 г.

 

Планираните дейности са основно за членовете на ХобиСклуб и целят, да допълнят знанията им за историята на България. От проекта ще бъдат облагодетелствани и хора с увреждания от още две добрички организации ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите. В рамките на проекта ще се осъществят работни срещи – разговори за обмен на добри практики в ТСО гр. Шумен и с музейни специалисти от Регионален исторически музей – Шумен, Археологически резерват Плиска и Национален историко-археологически резерват и музей „Велики Преслав".

 

Това пътуване цели да породи живи спомени и да запознае 50 човека в неравностойно положение с културно-историческото наследство на България от времето на Първото българско царство. Всеки участник в проекта ще може да обмени опит със сродни по съдба хора и да обогати познанията си по история.

 

Проектът ще допринесе за преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на хората с увреждания, за прякото им включване в дейности от национален характер, за обогатяване на духовните им и културни потребности.

 

Регионален исторически музей – Добрич в лицето на Ивелина Романова - съдейства при написването на проекта и ще участва в неговата реализация.