ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ В ДОБРУДЖА

 

В ХобиСклуб гостува Ивелина Романова, специалист от Регионален исторически музей – Добрич. Тема на разговора бе пролетният цикъл от празници и обичаи в Добруджа. С тях започва пролетното равноденствие, природата се ражда за нов живот, с нова премяна. Слънцето свети по-ярко и денят започва да расте. Смята се, че на Благовец идват прелетните птици, за да свият гнездо и да създадат поколение. Специално се очаква кукане на кукувица, като по броя на кукането се гадае продължителността на живота. Обичаите и обредите, които се изпълняват през пролетта са за дома и семейството, добитъка, заораването и засяването на полето. Свързани са и с култа към предците. Особено внимание се отделя на вземането на прошка и времето на Великия пост. През пролетта песните и танците са жизнерадостни, цветни, изпълнени с наричания за здраве и плодородие. В бредното облекло и украса преобладава червеният цвят – символ на плодовитостта на обновяващата се природа, на слънцето и огъня; черният цвят олицетворява богинята майка земя, а белият символизира водата и светлината. Ястията на трапеза са свързани с местните обичаи и изсквания според празнично обредната система. Част от ритуалите са свързани с паленето на огньове и клади, които се прескачат за здраве и за прогонване на змиите и гущерите, злите духове и орисници, както и с различни предания, вярвания и гадания за здраве, щастие и благополучие в семейството, за предпазване от градушка, бродници и лоши болести, за добра реколта.

 


По време на лекцията някои от клубяните нетърпеливо споделяха свои спомени за обичаите в тяхното семейство и родно място. Други се върнаха в моминството и си спомниха лазарски напеви и наричания. Цялата аудитория се изпълни с пролетно настроение. Срещата завърши с оживена дискусия.

 

1_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG2_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG3_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG4_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG5_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG6_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG7_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG8_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG9_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG10_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG11_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG12_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG13_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG14_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG15_Proletni_Praznizi_HobiSklub.JPG