Начало » Новини » Авторитетни учени ще участват на конференция в Добрич

Авторитетни учени ще участват на конференция в Добрич

Автор: РИМ - Добрич

Научна конференция „Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи” ще се проведе на 7 и 8 юли в Добрич. Форумът се организира в рамките на проект „Повишаване на капацитета на музейните специалисти в РИМ-Силистра и РИМ-Добрич, чрез развитието на изследователска мрежа за регионални изследвания“, финансиран от Национален фонд „Култура”.

Акцент е поставен върху новите извори, методи и перспективи пред регионалните изследвания, касаещи историята на българските земи и народ в периода ХV – XIX век. Проектът има за цел да повиши професионалната квалификация на служителите в двата музея, специалисти в периода XV – XIX век, чрез развитието и надграждането на изследователската мрежа за регионални изследвания.  В работата на форума участие ще вземат музейни специалисти от Добрич, Силистра, Русе, Трявна, Омуртаг и учени от ВТУ, Софийския университет, Института по баканистика към БАН, Университета по библиотекознание и информационни технологии.  В конференцията участват изключително авторитетни учени-османисти не само от България, но и от Балканите. Сред българските участници личат имената на доц. дин Милко Палангурски от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, чл.кор. проф. дин Иван Русев, доц д-р Симеон Симеонов от Института по балканистика към БАН, доц. д-р Гергана Георгиева от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. В работата на форума ще вземат участие доц. д-р Андреас Либератос от Университета „Пантеон” в Атина и проф. д-р Айше Каяпънар от Университета по национална защита в Анкара. В своите доклади учени имузейни специалисти ще представят новооткрити извори, касаещи регионалната история, съвременните методи на проучване и перспективите пред музеите като институции за изследване на миналото на регионите и съхраняване на местната памет. Конференцията е продължение и надграждане на колоквиума, проведен в края на април в Силистра. Научната конференция има за цел да стимулира дебат и да изгради компетентност на музейните служители относно същността, формата и методологията на регионалните изследвания. Проведените през 2019 и 2021 г. конференции на мрежата за регионални изследвания положиха началото на такъв дебат.

Конференцията ще се проведе в Дом-паметника „Йордан Йовков” в Добрич, като официалното й откриване е в 10:30 ч. на 7 юли 2023 г.

 

Автор: Пламен Николов

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам