МЛАДЕЖИ ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ ИЗСЛЕДВАТ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 

 

 

Във връзка с дейностите по Проект „21ST CENTURY SKILLS EXPLORING CULTURAL HERITAGE/УМЕНИЯ НА 21 ВЕК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ по Програма Еразъм+ с референтен № КА-229/-140/25.09.2018 г. ученици и преподаватели от страните Испания, Чехия и Нидерландия, а от българска страна възпитаници на СУ „Св. Климент Охридски“ град Добрич водени от Мими Димова се запознаха с културното наследство на Добрич и Добруджа. Те избраха да посетят първо Етнографска къща, където ги посрещна с експозицията „Добруджанецът на границата на две епохи“. Младите хора се запознаха отблизо с бита, традициите обредите и обичаите на Добруджа и България. Докоснаха се до живата история, чрез музейните експонати, и потърсиха сходствата и разликите в етнографското наследство на България и страните от където идват нашите чуждестранни гости. Църква „Свети Великомъченик Георги“ им допълни представата за възрожденска архитектура. Оригиналният архитектурен план – кубиличната извивка провокира любопитството на гостите на града ни. Те пожелаха да влязат и разгледат православния християнски храм. Впечатли ги вътрешната уредба, различна от католическия храм – стенописите на прочутия български зограф Козма Блаженов; дърворезбите на олтарните двери, иконстаса и епископския трон, иконите дело на тревнески майстори.

 

Другият обект, който бе посетен от чуждестранните гости бе експозиция „Археология на Добруджа“. Младите хора и техните преподаватели бяха респектирани от богатото културно наследство на България. Обогатиха своите познания по история, за работата на музея с младите хора по европейски проекти, а в образователният център – възрожденско училище започна интерактивната изра с глина. Всеки изработи малък глинен съд по праисторическа метода, запозна се със символиката и формите на праисторическата керамика и си тръгна с уникален сувенир – саморъчно изваян.

 

Образователната играта с глина предизвика голямо забавление у всички участници.

1-2_march_2020.JPG2-2_march_2020.JPG3-2_march_2020.JPG4-2_march_2020.JPG5-2_march_2020.JPG6-2_march_2020.JPG7-2_march_2020.JPG8-2_march_2020.JPG9-2_march_2020.JPG10-2_march_2020.JPG11-2_march_2020.JPG12-2_march_2020.JPG13-2_march_2020.JPG14-2_march_2020.JPG15-2_march_2020.JPG16-2_march_2020.JPG17-2_march_2020.JPG18-2_march_2020.JPG19-2_march_2020.JPG20-2_march_2020.JPG21-2_march_2020.JPG22-2_march_2020.JPG23-2_march_2020.JPG24-2_march_2020.JPG25-2_march_2020.JPG26-2_march_2020.JPG27-2_march_2020.JPG28-2_march_2020.JPG29-2_march_2020.JPG30-2_march_2020.JPG31-2_march_2020.JPG